Mācību ilgums:
Programmā 20V – 7 gadi (1.-7. klase; iespēja turpināt mācības 8. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Mācību priekšmeti:
Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati, darbs materiālā, veidošana

Vizuāli plastiskās mākslas programmas skolotājas: Baiba Bērziņa, Inga Melne, Velga Klints, Velda Miziša
Programmas vadītāja: Baiba Bērziņa

Dokumenti:

Vizuāli plastiskās mākslas programmas licence

Vizuāli plastiskā mākslas izglītības programma

Gleznošana – mācību programma

Darbs materiālā – mācību programma

Zīmēšana – mācību programma

Veidošana – mācību programma

Ritma ansamblis- mācību programma

Mākslas valodas pamati – mācību programma

Mākslas valodas pamati 2 – mācību programma

Kompozīcija – mācību programma