Audzēkņiem tiek piedāvātas šādas licencētas un akreditētas izglītības programmas:

 • „Taustiņinstrumentu spēle” – klavierspēle, akordeona spēle;
 • „Stīgu instrumentu spēle” – vijoles spēle;
 • „Pūšaminstrumentu spēle” – saksofona spēle, trompetes spēle, klarnetes spēle, eifonija spēle un flautas spēle;
 • „Vizuāli plastiskā māksla” – gleznošana, zīmēšana, darbs materiālā, veidošana, mākslas valodas pamati.

 

Skolā:

 • Jaunradi un radošo darbību nodrošina izmantojot kursos gūto pieredzi, jaunākās tehnoloģijas;
 • Pozitīvas sadarbības rezultātā nodrošina mācību procesa nepārtrauktību un tā norises daudzveidību;
 • Audzēkņus motivē radošiem uzdevumiem individuāli, piedāvājot mazāk tradicionālas metodes, citādākus darba paņēmienus un izmantojot visus mājās pieejamos resursus uzdevumu izpildei;
 • Pedagogi apkopo audzēkņus darbus (mūzikā/mākslā), gatavojoties mācību priekšmetu apguves prezentācijai un radošo darbu izstādei;
 • Pedagogi ar audzēkņiem plāno dalību konkursos/festivālos, darbojoties pie tehnikas pilnveides un teorētisko zināšanu apguves.

 

Audzēkņi piedalījušies šādos konkursos, festivālos:

 • VI Kamermūzikas festivālā “Rudens krāsas mūzikā”;
 • III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkursā “Sudraba flauta” 6.kl.audzēkne B.Babre iegūst Diplomu (atzinību);
 • Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 20V IP Akordeona spēle audzēkņu Valsts konkursa I un II kārtā;
 • XXV Latvijas Mūzikas skolu pūšminstrumentu izpildītāju konkursā;
 • “IV Mazajā Augusta Dombrovska konkursā”;
 • “Etno, folk, tautas mūzika mūsdienu ritmos” festivālā;
 • Valsts konkursa I kārtā Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem.