Audzēkņiem tiek piedāvātas šādas licencētas un akreditētas izglītības programmas:

  • „Taustiņinstrumentu spēle” – klavierspēle, akordeona spēle;
  • „Stīgu instrumentu spēle” – vijoles spēle;
  • „Pūšaminstrumentu spēle” – saksofona spēle, trompetes spēle, klarnetes spēle, eifonija spēle un flautas spēle;
  • „Vizuāli plastiskā māksla” – gleznošana, zīmēšana, darbs materiālā, veidošana, mākslas valodas pamati.