Novembris

29
Koncerts – izstāde ,,Arī es…” IP Klarnetes spēle

Pedagogs: I.Jašs  

16
Koncerts – izstāde ,,Arī es…” IP Saksofona spēle, Eifonija spēle, Trompetes spēle (pārcelts)

Pedagogi: A. Cukermane; Z. Puķītis Pārcelts uz 23.09. plkst.18:30

16
Koncerts par godu Latvijas Valsts svētkiem

Skrīveru Sociālās aprūpes centrā notiks SMMS audzēkņu koncerts par godu Valsts svētkiem.

15
Koncerts – izstāde ,,Arī es…” IP Klarnetes spēle (Pārcelts)

Pedagogs: I. Jašs  

14
Koncerts – izstāde ,,Arī es…” IP Vijoles spēle

Pedagogs R. Bahmanis

14

Projekta ,,Atpūtas vietas labiekārtošana” soliņu atklāšana

13
Koncerts – izstāde ,,Arī es…” IP Flautas spēle

Pedagogi: Dz. Stabiņa; T. Sipčenoka

9
Koncerts – izstāde ,,Arī es…” IP Akordeona spēle

Pedagoģe M. Karpa

9

Koncerts ,,Disonanse” Diāna Katiņa (akordeons, klavieres) Inta Paula Briņķe (flauta) Silva Kampa (čells)

8
Koncerts – izstāde ,,Arī es…” IP Klavierspēle

Pedagogi: R. Rezņikova; E. Cepure

7
Koncerts – izstāde ,,Arī es…” IP Klavierspēle

Pedagogi: V. Ervalde; E. Kaļva

6
Koncerts – izstāde ,,Arī es…” IP Vizuāli plastiskā māksla

Pedagogi: B. Bērziņa; I. Melne; V. Miziša; V. Klints

Decembris

18
Koncerts – izstāde ,,Ziemai atnākot”

Skrīveru Kultūras centrā. Aicināti visi interesenti.