Mācību ilgums:
Programmā 20V- 6 gadi (1.-6. klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Obligātie mācību priekšmeti:
Eifonija spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana

Eifonija spēles skolotājs: Ziedonis Puķītis

Dokumenti:

Eifonija spēles programmas licence

Eifonija spēles mācību programma

Eifonija spēles izglītības programma

Solfedžo

Vispārējās klavieres

Mūzikas literatūra