Mācību ilgums:
Programmā 20V – 8 gadi (1.-8. klase; iespēja turpināt mācības 9. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Mācību priekšmeti:
Vijoles spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana

Vijoles spēles skolotājs: Rūdolfs Bahmanis

Dokumenti:

Vijoles spēles programmas licence

Vijoles spēles mācību programma

Vijoles spēles izglītības programma

Solfedžo

Vispārējās klavieres

Mūzikas literatūra