Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā jauno audzēkņu uzņemšana norisinās no 1. līdz 3.jūnijam.
Konsultācijas – no 23. līdz 27. maijam, iestājeksāmeni – 1. jūnijā.
Konsultācijas un iestājeksāmeni notiks, telefoniski vienojoties par izdevīgāko laiku.
Kontaktinformācija: mmskola@skriveri.lv, tālr. 29493955 (skolas direktore Iveta Biķerniece).

Ikgadu skola uzņem jaunus audzēkņus. Aicinām vecākus iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem un aizpildīt uzņemšanas iesniegumu. To būs iespējams izdarīt arī uz vietas skolā.

2022./2023. mācību gadā uzņem audzēkņus šādās programmās:

 • Vizuāli plastiskās māksla.
 • Taustiņinstrumentu spēle:
  • klavierspēle,
  • akordeona spēle.
 • Stīgu instrumentu spēle:
  • vijoles spēle.
 • Pūšaminstrumentu spēle:
  • eifonija, flautas, klarnetes, saksofona, trompetes spēle.

Konsultācijas notiks 26. un 27.maijā plkst.17.00
Iestājeksāmeni: 1.jūnijā plkst.17.00
Konsultācijas un iestājeksāmeni notiks ZOOM platformā vai telefoniski vienojoties par citu saziņas variantu.
Informācijai mob. tālr.: +37129493955.
e-pasts: mmskola@skriveri.lv

Dokumenti:

Noteikumi – Par izglītojamo uzņemšanu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā

Iesniegums – Par uzņemšanu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā Word formātā

Iesniegums – Par uzņemšanu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā PDF formātā