Ik gadu skola uzņem jaunus audzēkņus. Aicinām vecākus iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem un aizpildīt uzņemšanas iesniegumu. To būs iespējams izdarīt arī uz vietas skolā.

2022./2023. mācību gadā uzņem audzēkņus šādās programmās:

 • Vizuāli plastiskās māksla.
 • Taustiņinstrumentu spēle:
  • klavierspēle,
  • akordeona spēle.
 • Stīgu instrumentu spēle:
  • vijoles spēle.
 • Pūšaminstrumentu spēle:
  • eifonija, flautas, klarnetes, saksofona, trompetes spēle.

Informācijai mob. tālr.: +37129493955.
e-pasts: smms@aizkraukle.lv

Dokumenti:

Noteikumi – Par izglītojamo uzņemšanu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā

Iesniegums – Par uzņemšanu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā Word formātā

Iesniegums – Par uzņemšanu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā PDF formātā