2024./2025. mācību gada uzņemšana:
 • Konsultācijas 27. maijā, 29.maijā un 30. maijā no pl.17.00 
 • Iestājeksāmeni 03.jūnijā no pl.17.00 
 • Lai saņemtu informāciju par iestāšanos, zvaniet direktorei, mob. tālr. +371 29493955 vai sūtiet e-pastu uz smms@aizkraukle.lv
PAMODINI SAVU TALANTU!
Ik gadu skola uzņem jaunus audzēkņus. Aicinām vecākus iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem un aizpildīt uzņemšanas iesniegumu. To būs iespējams izdarīt arī uz vietas skolā.

 
Programmas, kuras ar 2024./2025.m.g. apgūst 8 gadus:

 • Taustiņinstrumentu spēle:
  • klavierspēle,
  • akordeona spēle.
 • Stīgu instrumentu spēle:
  • vijoles spēle.
 • Pūšaminstrumentu spēle:
  • eifonija, flautas, klarnetes, saksofona, trompetes spēle

Programma, kuru apgūst 7 gadus:

 • Vizuāli plastiskās māksla
Programmās uzņem paralēli 1. vai 2. klasei vispārizglītojošajā skolā

Programmā uzņem paralēli 2. vai 3. klasei vispārizglītojošajā skolā

Sekmīgi pabeidzot mūzikas un mākslas skolu audzēknis iegūst valsts atzītu profesionālās ievirzes izglītību apliecinošu dokumentu

 

Dokumenti:

Noteikumi – Par izglītojamo uzņemšanu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā

Iesniegums – Par uzņemšanu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā Word formātā

Iesniegums – Par uzņemšanu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā PDF formātā