Ikgadu skola uzņem jaunus audzēkņus. Aicinām vecākus iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem un aizpildīt uzņemšanas iesniegumu. To būs iespējams izdarīt arī uz vietas skolā.

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola 2020./2021. mācību gadā uzņem audzēkņus šādās programmās:

Vizuāli plastiskā māksla.

Taustiņinstrumentu spēle:
• klavierspēle,
• akordeona spēle.

Stīgu instrumentu spēle:
• vijoles spēle.

Pūšaminstrumentu spēle:
• eifonija, flautas, klarnetes, saksofona, trompetes spēle.

Konsultācijas notiks 27. un 28. maijā no pulksten 18.00 līdz 19.00

Iestājeksāmeni: 1.jūnijā no pulksten 17.00 līdz 19.00

Dokumenti:

Noteikumi – Par izglītojamo uzņemšanu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā

Uzņemšanas iesniegums Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā