Projekts “Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 2020.gadā.

Lai klasiskas lietas mācītu modernā formātā, Skrīveru Mūzikas un mākslas skola ieguvusi sešas grafiskās planšetes. Tās iegādātas par Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta līdzekļiem, to iegādei atvēlēti 3594 eiro. Projekts “Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” tiek īstenots no 2020.gada 1. marta līdz 1. oktobrim.

Projekts “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 2019.gadā

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūzikas un dejas mākslas nozares mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. Valsts Kultūrkapitāla fonda padome piešķīra finansējumu 870 EUR 2 klarnešu iegādei. Projekts tika realizēts no 2019.gada 1.marta līdz 2019.gada 1.oktobrim.

Projekts “Par skaistu un drošu vidi Skrīveros” 2019.gadā

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts Leader vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu (Nr.19-04-AL08-A019.2202-000015) “Par skaistu un drošu vidi Skrīveros”.

Pagalma labiekārtošanas darbiem kopā paredzēts tērēt 41 500 eiro – šajā summā ir gan būvdarbu, gan būvuzraudzības un autoruzraudzības darbu izmaksas.Lielākā daļa līdzekļu – 26 952,50 eiro – iegūti, īstenojot projektu.

2018.gadā VKKF projekta ietvaros iegādāts Meinl Kongu komplekts ar statīviem

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūzikas un dejas mākslas nozares mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. Valsts Kultūrkapitāla fonda padome piešķīra finansējumu 390 EUR Meinl Kongu komplekta iegādei. Projekts tika realizēts 2018.gadā.

Projekts “Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 2017.gadā

 

 

 

 

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda Vizuālās mākslas nozares mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. Valsts Kultūrkapitāla fonda padome piešķīra finansējumu 1905 EUR spoguļkamerai un podnieka virpai. Projekts tiks realizēts no 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 1.oktobrim.

Projekts “Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 2016.gadā

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūzikas un dejas mākslas nozares mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu projekta “Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas metariāli tehniskās bāzes uzlabošana” (Nr. 2016-1-MDM-M02013-P) īstenošanai. Valsts Kultūrkapitāla fonda padome piešķīra finansējumu 500 EUR trombona iegādei. Tika iegādāts Mūzikas Centrs Trombons MCSL2 Bb/F. Projekts tika realizēts 2016.gadā.