Skrīveru Mūzikas un mākslas skola

Daugavas iela 85, Skrīveri, Skrīveru novads
E-pasts: mmskola@skriveri.lv

Tālrunis: 29493955

 

Skolas administrācija:

Iveta Biķerniece
Direktore
iveta.bikerniece@skriveri.lv
Tālrunis: 29493955
Pieņemšanas laiks: otrdienās pl. 16.00-18.00
Marita Vaivode
Direktores vietnice
marita.vaivode@inbox.lv
Tālrunis: 26424118
Pieņemšanas laiks: ceturtdienās pl.13.00-14.00
Līga Ģigule
Lietvede
liga.gigule@skriveri.lv