Mācību ilgums:
Programmā 20V- 6 gadi (1.-6. klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Obligātie mācību priekšmeti:
Flautas spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana

Flautas spēles skolotāja: Dzidra Stabiņa, Tīna Sipčenoka

Dokumenti:

Flautas spēles programmas licence

Flautu ansamblis

Flautas spēles mācību programma

Flautas spēles izglītības programma

Solfedžo

Vispārējās klavieres

Mūzikas literatūra