Mācību ilgums:

Programmā 20V- 6 gadi (1.-6. klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Obligātie mācību priekšmeti:

Klarnetes spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana

Saksofona spēles skolotājs: Ivo Jašs

Dokumenti:

Klarnetes spēles programmas licence

Klarnetes spēles mācību programma

Klarnetes spēles izglītības programma

Ritma ansamblis

Solfedžo

Vispārējās klavieres

Mūzikas literatūra