Mācību ilgums:
Programmā 20V- 6 gadi (1.-6. klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Obligātie mācību priekšmeti:
Saksofona spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana

Saksofona spēles skolotājs: Ziedonis Puķītis

Dokumenti:

Saksofona spēles programmas licence

Saksofona spēle izglītības programma

Saksofona spēle mācību programma

Solfedžo

Vispārējās klavieres

Mūzikas literatūra