Darba kārtības noteikumi 2023./2024.m.g.

Darba plāns 2023.2024.m.g.I

darba plāns 2023.2024.II

Skrīveru MMS audzināšanas plāns 23_24

Pašnovērtējuma ziņojums_Publiskojamā daļa_SMMS_2022.2023

 

Uzņemšanas dokumenti:

Noteikumi – Par izglītojamo uzņemšanu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā

Iesniegums – Par uzņemšanu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā Word formātā

Iesniegums – Par uzņemšanu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā PDF formātā

 

Dokumenti:

Programmu apguves dokumenti:

 

Akordeona spēlē

Akordeona spēles programmas licence

Kolektīvā muzicēšana – Akordeona spēlē

Akordeona spēles mācību programma

Akordeona spēles izglītības programma

Orķestris

Solfedžo

Vispārējās klavieres

Mūzikas literatūra

Trompetes spēle

Trompetes spēle izglītības programma

Trompetes spēle mācību programma

Trompetes spēles programmas licence

Solfedžo

Mūzikas literatūra

Vispārējās klavieres

Flautas spēle

Flautas spēles programmas licence

Flautu ansamblis

Flautas spēles mācību programma

Flautas spēles izglītības programma

Solfedžo

Vispārējās klavieres

Mūzikas literatūra

Klarnetes spēle

Klarnetes spēles programmas licence

Klarnetes spēles mācību programma

Klarnetes spēles izglītības programma

Ritma ansamblis

Solfedžo

Vispārējās klavieres

Mūzikas literatūra

Eifonija Spēle

Eifonija spēles programmas licence

Eifonija spēles mācību programma

Eifonija spēles izglītības programma

Solfedžo

Vispārējās klavieres

Mūzikas literatūra

Saksofona spēle

Saksofona spēles programmas licence

Saksofona spēle izglītības programma

Saksofona spēle mācību programma

Solfedžo

Vispārējās klavieres

Mūzikas literatūra

Trombona spēle

Trombona spēles programmas licence

Trombona spēles mācību programma

Trombona spēles izglītības programma

Solfedžo

Vispārējās klavieres

Mūzikas literatūra

Klavierspēle

Klavierspēles programmas licence

Ritma ansamblis

Kolektīvā muzicēšana – Klavierspēlē

Klavierspēles mācību programma

Klavierspēles izglītības programma

Solfedžo

Mūzikas literatūra

Vijoles spēles programma

Vijoles spēles programmas licence

Vijoles spēles mācību programma

Vijoles spēles izglītības programma

Solfedžo

Vispārējās klavieres

Mūzikas literatūra

Vizuāli plastiskās mākslas programma

Vizuāli plastiskās mākslas programmas licence

Vizuāli plastiskā mākslas izglītības programma

Gleznošana – mācību programma

Darbs materiālā – mācību programma

Zīmēšana – mācību programma

Veidošana – mācību programma

Ritma ansamblis- mācību programma

Mākslas valodas pamati – mācību programma

Mākslas valodas pamati 2 – mācību programma

Kompozīcija – mācību programma

Drošības noteikumi:

Drošība Ārpusskolas pasākumos

Drošība Datorklasē

Drošība Ekskursijā

Drošība Masu pasākumos

Drošības noteikumi

Elektodrošība

Pirmā palīdzība

Ugunsdrošība

 

Noteikumi:

Kārtība, kādā tiek īstenotas attālinātās mācības Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas nolikums
Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem Skolēnu vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM