Uzņemšana turpinās

Cienījamie  topošo  Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas 1.klašu  audzēkņu  vecāki!!! 

Jūsu ievērībai informējam ka 

saistībā ar to, ka ir jauns dokuments (Ministru kabineta 2023. gada
19. decembra noteikumi Nr. 762 “Noteikumi par valsts profesionālās ievirzes izglītības
standartu mākslu jomā”, https://likumi.lv/ta/id/348508), kas nosaka, ka profesionālās
ievirzes izglītība, izglītības programmu īstenošana turpmāk jānodrošina atbilstoši
Valsts profesionālās ievirzes izglītības standartam mākslu jomā,  Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas Izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla I , 1.klasē, 2024./2025.m.g.  uzņem līdztekus vispārējās pamatizglītības programmas 2. un 3.klasei, Izglītības programmas Mūzika un skatuves māksla, 1.klasē 2024./2025.m.g.

uzņem līdztekus vispārējās pamatizglītības programmas 1. un 2.klasei.