Uzņemšana 2021./2022. mācību gadā

2021./2022. mācību gadā uzņem audzēkņus šādās programmās:

Vizuāli plastiskās māksla.

Taustiņinstrumentu spēle:
    klavierspēle,
•    akordeona spēle.

 Stīgu instrumentu spēle:
•    vijoles spēle.

 Pūšaminstrumentu spēle:
•    eifonija, flautas, klarnetes, saksofona, trompetes spēle. 

 

Konsultācijas notiks 26. un 27.maijā plkst.17.00

Iestājeksāmeni: 1.jūnijā plkst.17.00

Konsultācijas un iestājeksāmeni notiks ZOOM platformā vai telefoniski vienojoties par citu saziņas variantu.

Informācijai mob. tālr.: +37129493955.

e-pasts: mmskola@skriveri.lv