Uzņemšana 2020./2021. mācību gadam

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola
2020./2021. mācību gadam uzņem audzēkņus šādās programmās:

Vizuāli plastiskā māksla.

Taustiņinstrumentu spēle:
• klavierspēle,
• akordeona spēle.

Stīgu instrumentu spēle:
• vijoles spēle.

Pūšaminstrumentu spēle:
• eifonija, flautas, klarnetes, saksofona, trompetes spēle.

Konsultācijas notiks 27. un 28. maijā no pulksten 18.00 līdz 19.00

Iestājeksāmeni: 1.jūnijā no pulksten 17.00 līdz 19.00
Konsultācijas un iestājeksāmeni notiks ZOOM platformā vai telefoniski vienojoties par citu saziņas variantu.

Informācijai: mob. tālr.: +37129493955,
e-pasts: mmskola@skriveri.lv

Ja pēc 12. maija tiks atcelti ierobežojumi, tiksimies klātienē!