Tikšanās ar pirmo klašu vecākiem un audzēkņiem

Skolas vadība un pedagogi aicina uz tikšanos 1.klašu audzēkņus un vecākus, lai kopīgi iepazītos ar to skolas telpām un to, kā mācības tiek organizētas mūsu skolā.