Solfedžo nodarbībās katram savs instruments

Pirmā solfedžo nodarbība pēc rudens brīvlaika skolotājas Jolantas Puķītes audzēkņiem sagādāja patīkamu pārsteigumu. Katram bija iespēja trenēties mūzikas diktātu rakstīšanā pie sava sintezatora. Vispirms diktāta melodiju nospēlēja skolotāja, skolēni melodiju pierakstīja. Pēc tam katrs, spēlējot sintezatoru, varēja uzrakstīto melodiju pārbaudīt un labot. Skolotāja atzina, ka bērni darbojās ar prieku, aizrautību, un nodarbība bija izdevusies.