SMMS vijoles spēles audzēknei godalgota vieta Valsts konkursa finālā
Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas vijoles spēles audzēknei Agatei Anufrijevai III vieta Valsts konkursa finālā.
Lepojamies ar Agates sasniegumiem un lielu paldies sakām pedagogam Rūdolfam Bahmanim un koncertmeistarei Baibai Vecvanagai par ieguldīto darbu audzēknes sagatavošanā.
Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētā Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle – Vijoles, alta, čella, kontrabasa spēle” audzēkņu Valsts konkursa III kārta norisinājās 28.februārī Augusta Dombrovska Mūzikas skolā.