SMMS audzēknes dalība IV Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkursā

Lepojamies ar mūsu skolas 2.klases audzēkni Katrīnu Posniju, kas piedalījusies Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas rīkotajā IV Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkursā Flautas spēles audzēkņiem. Lielu paldies sakām Katrīnas pedagoģei Tīnai Sipčenokai un koncertmeistarei Rebekai Rozenštrauhai par audzēknes sagatavošanu dalībai šajā konkursā.