Smaidu, draudzības un mīlestības nedēļa!!!

Skrīveru  Mūzikas un mākslas skolā   Mīlestības nedēļā  ar  audzēkņiem aktualizējām tēmas –  mīlestība, pateicība, labie vārdi, labie darbi. Nodarbībās  skolotājas veicināja audzēkņus domāt par līdzcilvēku ieguldījumu audzēkņu labbūtībā, labsajūtā. Par to , cik nozīmīgi ir pateikt paldies  gan ģimenē, gan skolā. Mudinājām audzēkņus dāvāt smaidu gan apkārtējiem, gan sev.

Nodarbību laikā audzēkņiem bija iespēja izpausties radoši –  gatavojot apsveikumu kartiņas  ģimenei, klases biedriem, skolotājiem,  skolas darbiniekiem, kas ikdienā rūpējas, lai skolā būtu droša, sakopta vide. 6./8.klašu skolēni   pie sintezatoriem un klavierēm veidoja pavadījumu dziesmai ‘’Railing’’ R.Viljamsa izpildījumā.  Solfedžo stundās  1.klases skolēni iemācījās, kas ir ‘’Sirsniņmažors’’. Vai Jūs zināt, kas tas ir? Tas ir Fa mažors, jo pie nošu atslēgas tam  vienmēr ir puse no sirds, jeb Sibemols.

 Gatavojot apsveikumu kartiņas, audzēkņiem bija laiks padomāt par savām un klases biedru labajām rakstura īpašībām. Uzrakstīt tās uz interaktīvās tāfeles.

4.klases audzēkņi mūzikas literatūras nodarbībā uzzināja, ka Ludviga van Bēthovena klavieru skaņdarbs ‘’Elīzei’’ patiesībā ir sakomponēts Terēzei!

Visu nedēļu no 12.02. – 16.02.  skolā darbojas Valentīndienas pasts un  foto stūrītis, kur audzēkņi ir aicināti mīļai piemiņai nofotografēties, un nosūtīt vēstuli.

Lai labiem darbiem, smaidiem un vārdiem pilna šī un visas turpmākās nedēļas!!! Lai līksmas un skanīgas domas!