Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu dalība IV Akordeona ansambļu un orķestru lielkoncertā – festivālā Ulbrokā.

Paldies audzēkņiem Artim Peniķim, Maijai Svetiņinai, Mārai Džeriņai, Amandai Teicānei, Raivo Ozoliņam un Dāvidam Menšovam par dalību un skolas vārda popularizēšanu. Liels paldies audzēkņu skolotājai Maritai Karpai par stipro garu un enerģiju, sagatavojot audzēkņus!