Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā valda rosība

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola ar nepacietību gaida atkal satikšanos, kad  varēsim vērot mākslas audzēkņu radošo darbus izstādes un klausīties mūzikas programmas audzēkņu instrumentu spēles skaņās.

Tā visa mums pietrūkst, bet ar prieku varam vērot, kā notiek darbs, lai realizētu „Leader+” projektu  “Par skaistu un drošu vidi Skrīveros”. Saistībā ar to pie Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas paredzēts iekārtot pievilcīgu laukumu – to sakārtos un bruģēs, tiks novietoti soliņi un atkritumu tvertnes. Iecerēti vēl citi jaunumi, bet ir jābūt arī pārsteigumam – visiem Skrīveru iedzīvotājiem tā būs skaista dāvana.

Ne mirkli nav rimis arī darbs pie skolas apkārtnes labiekārtošanas, kur aktīvi iesaistījies skolas tehniskais personāls. Šobrīd notiek gravas sakopšanas darbi. Tā kā skolas tuvumā var dzirdēt dūju maigo dūdināšanu un reizēm kāda koka zaros var ieraudzīt arī pašu dziedātāju, esam iecerējuši veidot Dūju taku un iekārtot zaļo  estrādi. Iekoptā apkārtne un dabas skaitums raisīs radošumu, mieru un atpūtu.

Visi – pedagogi, audzēkņi – ar nepacietību gaidām, kad varēsim tikties, būs iekārtota vide, varēsim darboties, mācību darbā izmantojot projektā iegādātās grafiskās planšetes un uzkrāto pieredzi un iespējas, kas padara mācību procesu tik interesantu un daudzveidīgu. Jo, kā visur Latvijā, mācības notiek attālināti arī Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā.

Mācības turpinās attālināti

Mācību gads strauji tuvojas beigām. Vēl notiek mācību stundas, mācību pārbaudījumi, gatavošanās pārcelšanas eksāmeniem, noslēguma eksāmeniem un diplomdarba aizstāvēšanai. Tikai šobrīd viss notiek citādākos, līdz šim neierastos apstākļos.

Sava nozīme un atbalsts šāda mācību procesa organizēšanā ir sadarbībai ar audzēkņu vecākiem, vispārizglītojošo skolu, novada domi.

Sazināšanās ar vecākiem notiek daudzveidīgi – telefonsarunās, īsziņās, e-pastos, dažādās platformās – “WhatsApp”, “Skype”, “Zoom” u.c. Šobrīd novērtējam e-klases priekšrocības, kas nodrošina efektīvu un kvalitatīvu mācību procesa organizēšanu. Tā ir piemērota vieta saziņai, informēšanai, ieteikumu iesūtīšanai vai arī kādas uzmundrinošas ziņas nosūtīšanai.

Šajā periodā daudz labāk iepazīstam savus audzēkņus un viņu ģimenes. Saprotam, ka attālinātās mācības ir pārbaudījums mums visiem, arī vecākiem. Ieklausāmies vecāku ieteikumos, vēlmēs, lai neradītu stresa situāciju, bet raisītu bērnos prieku mācīties, radoši izpausties, apliecināt sevi jaunradē un motivētu atgriezties skolā, kad to ļaus valdības lēmums.

Darbs mūzikas programmā

Mūzikas programmā bez ierastajiem darba uzdevumiem audzēkņiem piedāvāta iespēja veidot pavadījumus, apgūt skolai neierasto mūzikas instrumentu spēli, apgūt savas kolektīvās muzicēšanas partijas, klausoties citus. Tāpat arī klausīties ierakstus vai skatīties filmas, veidojot par to aprakstu, mācīties instrumenta spēli un muzicēt ar ierakstīto pavadījumu, veikt dažādus pētniecības uzdevumus mūzikā un radoši izpausties sev interesējošā veidā. Atgriežoties skolā, interesentākos priekšnesumus klausīsimies mūsu skolas kamerzālē vai arī labos laika apstākļos koncerts notiks skolas zaļajā teritorijā.

Mācību darbs notiek tiešsaistē, telefonsarunās,  e-pastos, apmainoties ar audio un video ierakstiem. Audzēkņu iesūtītos materiālus mācību priekšmetu pedagogi krāj mapēs, lai vēlāk dalītos attālināto mācību vadīšanas metodiskajā pieredzē ar saviem kolēģiem.

Mācību process mākslas programmā

Ritmu var uzburt arī ar dabas materiāliem. Savas spējas mūzikas mācībā rāda skolotājas Jolantas Puķītes audzēkņi. Foto no Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas arhīva.

Tas  notiek daudz neierastāk, jo mācību stundās klasēs veiktie uzdevumi lielākoties  atbrīvoja no mājas darbu pildīšanas. Šobrīd visos mācību priekšmetos uzdots mājas darbs, kurš jāizpilda norādītajā termiņā. Pedagogi, izvēloties uzdevumus, piedāvā dažādas izpildes tehnikas vai izmantojamos materiālus.

Audzēkņi iesūta mācību priekšmetu pedagogiem savu darbu foto, bet oriģināldarbus krāj mapītēs, lai, atgriežoties skolā, kopā ar saviem pedagogiem veidotu radošo darbu izstādi.

Radošo uzdevumu veikšanā mūzikā un mākslā ir nepieciešama pedagoga līdzdalība. Jāatzīst, ka sākumā valdīja nesaprašana un neziņa, kā strādāt. Tomēr tagad pedagogi atzīst, ka attālinātajā mācību režīmā ir rastas jaunas mācību darba formas, metodes, apgūtas jaunas tehnoloģijas. Ir skaidrs skolas rīcības plāns. Reizi nedēļā  pedagogu kolektīvs satiekas attālināti “Zoom” platformā, lai dalītos pieredzē, uzklausītu metodiskos ieteikumus, pārrunātu radušās problēmas, plānotu turpmāko darbību.

Gaida pirmklasniekus

Skolas vadība administrācijas sēdēs apstiprina pedagogu iesūtītos mācību plānus, izskata pedagogu, vecāku, audzēkņu ieteikumus, analizē mācību darba procesu, izvirza uzdevumus skolas tālākai darbībai.

Šobrīd izstrādāts pārbaudes darba grafiks un pārbaudes darbu norises kārtība, kā arī veikts skaidrošanas darbs par izglītības programmas beidzēju noslēguma pārbaudījumiem, apliecības saņemšanu un par iespēju izlaiduma svētkus svinēt laikā, kad tiks atcelti ierobežojumi.

Jaunajā mācību gadā skolas durvis vērs pirmklasnieki. Ja valdība neatcels ierobežojumus, arī jauno audzēkņu uzņemšana notiks attālināti.

Būsim radoši, pozitīvi noskaņoti un turpināsim realizēt savas ieceres un idejas! Uz tikšanos Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā!

Vairāk attēlu var aplūkot galerijā.

Iveta Biķerniece,
Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas direktore