Skrīveru Mūzikas un mākslas skola ieskandina Skrīveru pagasta svētkus un vasaru
Skrīveru pagasta svētku programmu 10.jūnijā pl.11.00 rītā atklāja Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas radošie pedagogi un audzēkņi ar programmu “Ieskandinot vasaru”. Visiem interesentiem bija iespēja apmeklēt audzēkņu, absolventu un pedagogu koncertu skolas kamerzālē, apskatīt IP Vizuāli plastiskā māksla audzēkņu noslēguma darbu izstādi, kā arī piedalīties rotaļās un radošajā darbnīcā skolas pagalmā.
Paldies pedagogiem Tīnai Sipčenokai, Baibai Vecvanagai, Evijai Cepurei, Ivo Jašam, Diānai Loginai, Ziedonim Puķītim, Allai Puķītei, Vitai Ervaldei, Rūdolfam Bahmanim, Regīnai Rezņikovai, Marutai Mīlīgai, Ingai Melnei un Velgai Klints, kā arī viņu audzēkņiem par dalību un kopā būšanu!