Skrīveru Mūzikas un mākslas skola aicina jaunus audzēkņus

Skaista skola gleznainā vietā, kurā strādā izcili un talantīgi skolotāji, gaida jaunus audzēkņus!
Skrīveru Mūzikas un mākslas skola 2021./2022. mācību gadā uzņem audzēkņus šādās programmās:
Vizuāli plastiskā māksla.
Taustiņinstrumentu spēle:
• klavierspēle,
• akordeona spēle.
Stīgu instrumentu spēle:
• vijoles spēle.
Pūšaminstrumentu spēle:
• eifonija, flautas, klarnetes, saksofona, trompetes spēle.

Informācijai un saziņai e-pasts: mmskola@skriveri.lv , mob. tālr. 37129493955.