Septembris – adaptācijas mēnesis

Septembris Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā ir adaptācijas mēnesis. Lai jaunā mācību vide gan pirmklasniekiem, gan vecāko klašu audzēkņiem, kas mūsu skolā mācās pirmo gadu, sagādātu pēc iespējas vairāk pozitīvu emociju, mūsu pedagogi mācību stundās iestrādā dažādus adaptāciju veicinošus pasākumus. Efektīva mācību darba nodrošināšanā būtiska ir atgriezeniskā saite par audzēkņu adaptāciju, ko iegūstam no pedagogiem, kas strādā ar jaunajiem audzēkņiem. Tāpat mēneša beigās notiek skolas administrācijas saziņa ar jauno audzēkņu vecākiem, lai noskaidrotu, kā, viņuprāt, bērns iejuties mūsu skolas dzīvē.