Sadarbība ar Skrīveru bērnu bibliotēku

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola ir mūsu, Skrīveru bērnu bibliotēkas, sadarbības partneris daudzu gadu garumā. Lai gan skola ir tikusi pie jaunām, skaistām telpām, un vairs neatrodamies vienā ēkā, sadarbība notiek arvien. Mūzikas bērni un pedagogi ar saviem priekšnesumiem papildina bibliotēkas pasākumus, to skaitā “Bērnu , jauniešu un vecāku žūrijas“ ekspertu, kā arī Nacionālās skaļās lasīšanas reģionālo finālistu sveikšanā.

Mākslas programmas bērnu darbi tiek izlikti izstādē bibliotēkā. Šādas izstādes notiek regulāri, arī šajā, mums tik neparastajā darba gadā. Šie darbi priecē ikvienu bibliotēkas apmeklētāju, tas ir kā saules stariņš ikviena sirdī.

Lasot grāmatas, visiem ir unikāla iespēja apceļot plašo pasauli. Grāmatu lasīšana mums palīdz atpūsties, savā veidā to var  pat saukt par meditēšanu. Citi uzskata, ka grāmatas lasīšana var būt kā pozitīva veida atkarība. Tomēr ir arī citas lietas, kuras ir iespējams iegūt, lasot grāmatas. Bet, lai ceļš uz  Skrīveru bērnu bibliotēku būtu krāsaināks un aicinošāks, tevi turpmāk kāpņu telpā sagaidīs jau labi pazīstami grāmatu varoņi: Pepija Garzeķe, Karlsons, Sprīdītis , Annele, lielais Milzis, arī  čaklās skudriņas  un noslēpumainie rūķi. Par šiem skaistajiem zīmējumiem un darbu  lielu paldies sakām Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas pedagoģei Ingai Melnei. Gaidām ciemos savus čaklos lasītājus!

Ar nepacietību gaidām atkal tikšanos klātienē!

 

Sandra Trakina

Skrīveru bērnu bibliotēkas vadītāja

Vairāk attēli galerijā – Sadarbība ar Skrīveru bērnu bibliotēku