Novembra svētkus aizvadot

Esam aizvadījuši divas skaistas, patriotiskas valsts svētku nedēļas. Kā katru gadu, arī šogad mūsu skola tika posta sarkanbaltsarkanā svētku rotā – rotājumi skolas logos, svētku noformējums gaiteņos un mācību telpās, mirdzošais Latvijas kontūras dekors skolas pagalmā – to visu mūsu skolas pedagogi, audzēkņi un tehniskie darbinieki veido, lai parādītu cieņu un lepnumu par savu valsti un novadu, kurā dzīvojam.

Lai vēl vairāk rosinātu svētku sajūtu viens otrā, jau vairākus gadus skolai ir tradīcija tieši šajā laikā organizēt koncertu – izstāžu ciklu “Arī es…” un sapulces mūsu audzēkņu vecākiem. Tā ir brīnišķīga iespēja vecākiem tikties ar skolas vadību un pedagogiem, dzirdēt audzēkņus muzicējam, apskatīt skolas telpās izvietotās audzēkņu darbu izstādes un vienkārši būt kopā. Šogad koncertu – izstāžu ciklu “Arī es…” veidoja astoņi skaisti, neatkārtojami koncerti, kuros izskanēja audzēkņu un pedagogu priekšnesumi gan solo, gan dažādos kolektīvās muzicēšanas sastāvos. Turklāt ļoti priecājamies par to, ka mūsu koncertu maratonā piedalījās arī pedagogu uzaicināti viesmākslinieki. Tāpat arī ikvienam interesentam bija iespēja apskatīt mākslas programmas pedagogu un audzēkņu sagatavotās izstādes – 6.klases audzēkņu bilžu mīklas, kas tapušas mācību priekšmetā datorgrafika, un mākslinieka Vilhelma Purvīša mākslas darbu reprodukcijas 7.klases audzēkņu izpildījumā, kas veidotas mācību priekšmetā gleznošana. Mūzikas un mākslas baudījums, ko varējām piedzīvot šo divu nedēļu garumā mūsos visos raisīja tikai patiesas, pozitīvas un, protams, patriotiskas emocijas un sajūtas.

Vēlamies atzīmēt arī to, ka īpaša uzmanība patriotiskajai audzināšanai šajā laikā tiek pievērsta mācību nodarbībās – mūsu pedagogi radošā veidā apvieno programmā paredzēto mācību saturu ar uzdevumiem, kuros audzēkņiem ir iespēja vairāk uzzināt par mūsu valsts simboliem, tradīcijām un vēsturi.

Pateicamies ikvienam, kas bija kopā ar mums, radot svētku sajūtu sev un citiem, un īpašu paldies vēlamies teikt mūsu pedagogu kolektīvam – Vitai Ervaldei, Evija Cepurei, Regīnai Rezņikovai, Maritai Karpai, Diānai Loginai, Marutai Mīlīgai, Dzidrai Stabiņai, Tīnai Sipčenokai, Ivo Jašam, Baibai Vecvanagai, Ziedonim Puķītim, Allai Puķītei, Rūdolfam Bahmanim, Jolantai Puķītei, Ingai Melnei, Veldai Mizišai, Velgai Klints un Madarai Kantānei. Vēlam visiem mieru sirdīs, lai mūzikas un māksla mūs vieno!

Skolas svētku noformējums:

Mirkļi no koncertu – izstāžu cikla “Arī es…”

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirkļi no mācību nodarbībām svētku nedēļās: