Muzikāli mākslinieciskais sports Skrīveros
Sportiski, radoši, enerģiski un koši aizvadīts pasākums Muzikāli mākslinieciskais sports Skrīveros.
Orientēšanās labirints, komandas spēles, putnu būrīšu apgleznošana, erudīcijas testi un garda, uz ugunskura vārīta zupa, – tas ir tikai neliels ieskats no brīnišķīgā pasākuma, kas pieskandināja visu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas pagalmu.
Sakām lielu paldies Aizkraukles novada sporta pasākumu organizatorei Zigrīdai Spruktei par lielisko sadarbību un sportiskā gara uzturēšanu!
Pasākuma rīkotāji: Skrīveru Mūzikas un māksla skola un Aizkraukles novada sporta centrs.