Mācību stundu norise 17.novembrī

Ņemot vērā Profesionālās izglītības likuma 28.panta 4.daļu: Mācību stundas ilgums pirms svētku dienām – 30 minūtes, ir veiktas izmaiņas grupas stundu sarakstos 17.novembrim. Par izmaiņām individuālo nodarbību laikos informēs specialitātes/ mācību priekšmeta pedagogs.

 

Profesionālās izglītības likums:https://likumi.lv/ta/id/20244-profesionalas-izglitibas-likums

Grupas stundu saraksts 17_11_