Mācāmies visi kopā!

Ir pagājusi pirmā mācību nedēļa, kurā mums visiem – audzēkņiem, vecākiem un pedagogiem – bija jāsaprot, ko nozīmē mācību organizēšana attālināti. Daudz informācijas, jautājumu, ieteikumu…

Gandarījums, ka mācību process turpinās. Arī šādā situācijā visi varam būt ieguvēji: pedagogi meklē jaunas metodes, pēta informācijas tehnoloģiju iespējas, apgūst tās un izvērtē, kuru pielietojums nodrošinās mācību procesa norises kvalitāti. Ar vecākiem un audzēkņiem rastas  optimālākās saziņas iespējas, jo nozīmīga loma ir atgriezeniskai saitei ar vecākiem. Mācību stundas organizētas daudzveidīgi – gan tiešsaistē WatsApp, Skype, gan sarakstē e-pastos, mobilajos telefonos u.c.

Ir novērots, ka šobrīd vecāki daudz aktīvāk iesaistās savu bērnu mācīšanās procesā. Pedagogus priecē radošie darbi, kurus audzēkņi veic kopā ar vecākiem, tāpat vecāku audio, video ieraksti, foto par mācību procesa norisi attālināti. Jāsaka tā – mācāmies visi kopā!

Audzēkņi izrāda patiesu interesi un aizrautīgi veic pedagogu norādītos uzdevumus. Pedagogi ir pieejami, ja rodas jautājumi par uzdoto.

Pavasaris profesionālās ievirzes izglītības skolās ir arī konkursu un festivālu laiks. Šobrīd gan tie ir pārcelti uz vēlāku laiku, tomēr audzēkņi un pedagogi turpina pilnveidot repertuāru, lai pie pirmās iespējas varētu pārstāvēt mūsu skolu.

Visa pamatinformācija saistībā ar mācību procesa organizēšanu ievietota e-klasē. Tomēr ne visi vecāki regulāri tajā ieskatās. Tas tomēr ir tik svarīgi!

Esam atvērti audzēkņu, vecāku ieteikumiem, norādījumiem. Mācību procesa realizēšana ir mūsu kopdarbs, kas balstās uz sapratni, pacietību un  sazināšanos neskaidrību gadījumā.

Paldies visiem – audzēkņiem, vecākiem un pedagogiem par ieguldījumu mācību procesa nodrošināšanā!

Marita Vaivode,
Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas direktores vietniece