Lielkoncers ir izskanējis un vasara var sākties

Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas vecāko klašu akordeona spēles audzēkņi jau trešo gadu kuplina Apvienoto akordeonistu orķestri. Apvienotā akordeonistu orķestra sastāvā spēlēja arī Mūsu skolas vecāko klašu akordeonisti un absolventi – Māra Džeriņa, Reinis Barkāns, Artis Peniķis, Kristers Gobiņš, Aleksandrs Rakstiņš, Maija Svetiņina, Dāvids Meņšovs – un viņu pedagoģe Marita Karpa.