Lepojamies

Šā gada oktobrī norisinājās mākslas konkurss ,,Priekules Ikars”, kura tēma bija prieks, kas mājo ikvienā. Konkursā piedalījās arī mūsu pašu 8. klases IP Vizuāli plastiskā māksla audzēkne.

No 732 iesūtītajiem darbiem tieši viņa savā vecuma grupā ieguva atzinību. Paldies, skolotājai Ingai Melnei par iedrošināšanu un audzēknei Egijai Māskei par kvalitatīvi izstrādāto darbu konkursā.