Koncertu-izstāžu cikls “Arī es…”, sapulces vecākiem

Novembrī nemainīga Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas tradīcija ir organizēt koncertu-izstāžu ciklu “Arī es…” un sapulces vecākiem. Kā jau pārliecinājāmies par to pagājušajā mācību gadā, attālinātais mācību process mūsu audzēkņiem nav šķērslis, lai iepriecinātu savus mīļos. Pedagogi meklē arvien jaunus un radošākus risinājumus, lai audzēkņu priekšnesumi un radošie darbi, pārveidoti digitālā formātā, sagādātu audzēkņu vecākiem prieku un lepnumu par paveikto. Informāciju no specialitātes pedagogiem par koncertu-izstāžu cikla un vecāku sapulču norisi būs iespēja saņemt e-klases pastā vai telefoniski.