Klasiku mācīs ar modernām metodēm

Lai klasiskas lietas mācītu modernā formātā, Skrīveru Mūzikas un mākslas skola ieguvusi sešas grafiskās planšetes. Tās iegādātas par Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta līdzekļiem, to iegādei atvēlēti 3594 eiro.

Skrīveru mūzikas un mākslas skolas direktore Iveta Biķerniece stāsta, ka skolas kolektīvs allaž izmantojis iespējas iesaistīties dažādo projektos, lai piesaistītu līdzekļus gan vides uzlabošanai, gan mācību procesa pilnveidošanai un modernizēšanai.

Skolotāja Inga Melne, kura māca datorgrafiku, izstrādāja un Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūzikas un dejas mākslas nozares mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā iesniedza projektu “Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. Tas ieguva atbalstu, un skrīveriešiem piešķīra 3594 eiro, lai skola varētu iegādāties sešas grafiskās planšetes.

Pagājušajā nedēļā skolas kolektīvs saņēma jaunās planšetes, un pedagogi par ieguvumu ir ļoti priecīgi. Planšetes ir ļoti lielas, tām ir 16 collu ekrāns, un bērniem ar tām noteikti patiks darboties.

“Planšetes izmantos gan mākslas programmu audzēkņi, gan topošie jaunie mūziķi,” stāsta Iveta Biķerniece. “Mazākajiem bērniem tās noderēs, apgūstot pirmos soļus zīmēšanā un mūzikā. Viņi varēs izpaust savu talantu un redzēs savu darbu – tas reizē būs māksliniecisks un pašiem interesants sniegums. Lielākie varēs izmantot apgūtās iemaņas un pilnveidot savas prasmes. Klasiskas lietas apgūsim ar jaunām, modernām metodēm.”

Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi apgūst arī datorgrafiku, un viņu darbi ieguvuši vairākas atzinības, piemēram, savulaik uzvarējuši konkursā par novadu Dziesmu svētku logo izveidošanu. Nu viņiem būs vēl vairāk iespēju darboties un rādīt savu talantu.

Projekts “Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” tiek īstenots no šī 1. marta līdz 1. oktobrim.

Foto: Elita Brovacka