Klarnetes spēles audzēknei sasniegumi starptautiskā konkursā
Sveicam IP Klarnetes spēle 4.klases audzēkni Adeli Babri ar gūtajiem panākumiem VI Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2023”.
Paldies par audzēknes sagatavošanu sakām pedagogam Ivo Jašam un koncertmeistarei Baibai Vecvanagai.