“KAEMA” Jēkabpilī

Skrīveru mūzikas un mākslas skolas grupa “KAEMA” 2022.gada 17.novembrī devās uzstāties uz Jēkabpili. Šoreiz “KAEMA” dalībniekiem bija iespēja uzstāties Jēkabpils 3.vidusskolas rīkotajā svētku koncertā “DIEVS. DABA. DARBS”, kurā piedalījās skolas mākslinieciskie kolektīvi un izpildītāji.

Svētku koncertu ieskandināja 5.-9.klašu meiteņu koris LAI SKAN!, 1.3.klašu ansamblis “Vējš”, vidusskolas jauktais koris “TRIOLE”, ģitāristu ansamblis un individuālie izpildītāji. “KAEMA” uzstājās kopā ar vidusskolas tautas deju kolektīva “Akmentiņš” un Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centra tautas deju kolektīva “Ābolēni” dejotājiem kā pavadošā muzikantu grupa, izpildot trīs dančus – “Pirkstiņš”, “Es ar sauli saderēju” un “Ritu ritu, ratu ratu”. Kopā uzstāties bija nepieciešams divas reizes, lai svētku sajūtu varētu baudīt visi skolas skolēni. Vispirms bija koncerts 1.-6.klasēm, pēc nelielas pauzes sekoja koncerts 7.-12.klasēm.

Šī bija diezgan intensīva un pozitīvām emocijām pilna diena. Guvām lielisku skatuves pieredzi,  spēlējot pavadījumu dejotājiem, turklāt bez skaņu pastiprinošas aparatūras. Pēc koncerta no skatītājiem saņēmām jaukas atsauksmes, par ko  mums ir liels prieks. Paldies par šo iespēju uzstāties ne tikai mūsu skolas pasākumos un koncertos – direktorei Ivetai Biķerniecei un pašvaldībai!

 

Pedagoģe Maruta Mīlīga