Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas studentu uzstāšanās Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā

Gatavojoties Valsts konkursa 2. kārtai, šā gada 24.janvārī mūsu skolā viesojās Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas 3. un 4. kursa izglītības programmas  Trombona spēle audzēkņi- Kristaps Līcītis un Adrians Punkstiņš. Koncerts notika   2 daļās. Pirmajā daļā uzstājās jaunie mūziķi- Kristaps un Adrians, sniedzot ieskatu mūsu audzēkņiem, kā spēlē mūzikas vidusskolā. Studenti atskaņoja Valsts konkursa  2. kārtas repertuāru. Otro daļu sagatavoja teorētisko priekšmetu skolotāja Jolanta Puķīte. Tās bija interesantas un saistošas sarunas, diskusija  starp Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolas   un mūsu skolas audzēkņiem. Tika uzdoti jautājumi un sniegtas atbildes uz jautājumiem, kā pārvarēt stresu pirms uzstāšanās, ko domāt un par ko nedomāt pirms uziešanas uz skatuves, kādus padomus viesi saņēmuši no saviem skolotājiem, kā ir būt mūziķim? Ļoti skaisti pateica viens no trombonistiem – “mans skolotājs mums visiem saviem audzēkņiem teica, man vienalga, kādi jūs būsiet, kā mūziķi, bet galvenais- esiet labi cilvēki”- zāli pāršalca aplausi. Šie skolotāja teiktie vārdi arī mūsu sirdīs palika kā jauks atgādinājums, svarīgi būt labiem vienam  pret otru. Bija liels prieks mūsu skolā uzņemt JMRMV trombonistus – Kristapu Līcīti, Adrianu Punkstiņu un viņu šarmanto koncertmeistari- mākslinieci Sintiju Šteinkopfu. Bērni no koncerta izgāja iedvesmoti un motivēti – būt mūziķim -tas ir ne tikai īpaši, bet arī stilīgi. Paldies teorētisko mācību priekšmetu skolotājai Jolantai Puķītei par to, ka  ārpus mācību vielas, mācību stundās diskutē, kā uzvesties koncertos, kā sagatavoties priekšnesumam, kā klausīties un izpildīt dažādu gadsimtu mūziku.   Paldies par atsaucību un sadarbību gan atraktīvajiem klausītājiem, gan māksliniekiem un pedagogiem!