Instrumentu diena

3.jūnijā Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas dārzā tika apvienota instrumentu nogādāšana skolā un pēdējo mēnešu darba augļu baudīšana – saspēle priekšmetā Kolektīvā muzicēšana.