Projekta ,,Atpūtas vietas labiekārtošana” soliņu atklāšana