Divas otrās vietas valsts konkursā

Šā gada janvārī Jelgavas Mūzikas vidusskolā notika Valsts konkursa 2.kārta izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēlē. Pirmā kārta notika skolā, un izvirzītie audzēkņi kā skaistu, skanīgu dāvanu, pirms braukšanas uz valsts konkursu, sniedza vecākiem koncertu  “Ceļā”. Saņēmuši aplausus un labus vārdus ceļamaizē no saviem nopietnākajiem un atsaucīgākajiem klausītājiem, Anna, Adele,  Katrīna, Didzis un Tīna posās valsts konkursam Jelgavas Mūzikas vidusskolā.

Priecājamies par katru dalībnieku, kurš devās uz valsts konkursu,  un esam gandarīti par 2.vietas ieguvējiem savā grupā-Adeli Babri, kura ieguva otro vietu klarnetes spēles grupā, bet Didzis Krieviņš ieguva otro vietu eifonija spēlē. Paldies Adeles pedagogam Ivo Jašam un Didža pedagoģei  – Antrai Cukermanei par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā!  Paldies flautas spēles skolotājai – Dzidrai Stabiņai, kura konkursam sagatavoja  audzēkni- Annu Rubinu un flautas spēles skolotājai Tīnai Sipčenokai, kura konkursam sagatavoja audzēknes-Tīnu Vekteri un  Katrīnu Posniju. Paldies atraktīvajai un atbalstošajai koncertmeistarei Baibai Vecvanagai. Paldies vecākiem par atbalstu un labajiem vārdiem, paldies ikvienam audzēknim, kurš piedalījās gan pirmajā kārtā skolā, gan tiem, kuri brauca aizstāvēt skolas godu valsts konkursa finālā- 2. kārtā. Lai skanīgs un radošs gads!