Darba plāns 2022./2023.m.g. II semestrim

Mācību procesa gaitā Darba plānā iespējamas izmaiņas un precizējumi.