Darba plāns 2021./2022.m.g. II pusgadam

Mācību procesa gaitā Darba plānā iespējamas izmaiņas un papildinājumi.