Atzinība Skrīveru Mūzikas un mākslas skolai

Šā gada 24.janvārī Rīgā Augusta Dombrovska Mūzikas skolā  notika 7. Mazais Augusta Dombrovska  konkurss izglītības programmā  “Stīgu instrumentu spēle- vijoles spēle”. Neskatoties uz sīvo konkurenci savā klašu grupā, mūsu skolas 7.klases audzēkne Agate Anufrijeva ieguva Atzinību. Pateicamies skolotājam Rūdolfam Bahmanim par izvēlēto programmu un Agates sagatavošanu konkursam! Paldies  koncertmeistarei Baibai Vecvanagai!