Attālināta mācību procesa organizēšana

Informācija audzēkņiem un vecākiem par atālināta mācību procesa organizēšanu.