Atskats uz I pusgadu

Šis pusgads Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā ir paskrējis vēja spārniem. Skolā norisinājušies vairāki pasākumi un koncerti, kuru laikā tika uzaicinātas personas, kas saistītas ar mūziku, kā arī cilvēki, kuru dzīvē instrumentu spēle pavērusi durvis uz jomām, ko necerēja pirms tam pildīt.

Koncertu – izstāžu cikls ,,Arī es” bija vērienīgākais no šiem pasākumiem, jo tā ietvaros izskanēja koncerts ,,Disonanse” ar viesmākslinieku mūziķu piedalīšanos: Diāna Kaktiņa (akordeons, klavieres), Inta Paula Briņķe (flauta), Silva Kampa (čells).

Tāpat katrā no koncertiem tika uzaicināti viesmākslinieki, absolventi vai cilvēki, kuri deva savu vēstījumu par mākslas un mūzikas nozīmību katra personiskajā izaugsmē: Raina Pērse (māksla), Edvards Kaļva, Jūlija Sprudzāne un Norberts Links (klavierspēle), Beāte Babre (flautas spēle, klavierspēle un mūzikas teorija), Ivo Jašs (klarnetes spēle), kā arī Skrīveru Pagasta pārvaldes vadītāja Santa Finstere (vijoles spēle).

Toties koncertā ,,Ziemai atnākot” kopā ar savu meitu muzicēja Aizkraukles novada Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Krista Dzene.

Paldies visiem par atsaucību un piedalīšanos mūsu rīkotajos pasākumos!