Mācību pusgads tuvojas noslēgumam!

Aicinām aplūkot Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošos darbus.

SKRĪVERU KULTŪRAS CENTRĀ izstāde apskatāma visu janvāri.
Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas telpās radošie darbiņi apskatāmi skolas 1. un 3.stāva telpās līdz 21.decembrim.

Aicinājums