Mīlestības nedēļa Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā ir sākusies!

Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā mīlestības nedēļa ir sākusies!

Dāvāsim viens otram smaidus un labus vārdus !