2020.gada absolventi
Alvīne Medne –  Flautas spēles klase, pedagogs Dzidra Stabiņa.
Pedagogs  Dzidra novēl: “Katru dienu pamosties no jauna – caur rasu, sauli, caur gaisu.”Alvīni raksturo kā meiteni ar filozofisku piesitienu.Ar savu taisnības izjūtu.
Reizēm nesaprasta, bet ar vēlmi savā dzīvē sasniegt savu mērķi. Lai mūzika ir kā ceļabiedrs šī mērķa sasniegšanai. Lai izdodas!
Beāte Babre– Flautas spēles klase, pedagogs Dzidra Stabiņa. Pedagogs Beāti raksturo ar P.Koelju apgalvojumu: “Iespējams, ka cilvēka dzīvē nav nekā grūtāka par izvēli”. Sports, mūzika, māksla, kultūra, zināšanas – tās ir jomas, kas raksturo Beāti. Un visam tam pāri labestība, mīļums un mīlestība uz mūziku.
Kate Korņejeva– Klavierspēles klase, pedagogs Vita Ervalde. Pedagogs Vita raksta- šis bijis prieka, grūtību un sevis pārvarēšanas laiks. Taču Kate vienmēr ir  smaidīga, mierīga, labestīga un labs sarunu biedrs. Viņai piemīt dabiska mūzikas izjūta,  īpaši, atskaņojot liriskos skaņdarbus. Ar laiku aizmirsīsies iemācītie skaņdarbi, bet paliks daudz noderīgu iemaņu- vienlaicīgi būt pagātnē, tagadnē un nākotnē, darīt dažādas lietas reizē, klausīties, izprast un atskaņot mūziku, plānot savu ikdienu, sajust bagātīgo emociju klāstu un galvenais, mīlēt savu darbu, sevi pašu un citus. Lai dzīvē starp daudzajiem ceļiem un iespējām,  izdodas atrast to savējo, laimīgo!
Ričards Rode – Flautas spēles klase, pedagogs Alise Anna Alksne. Pedagogs atzīst, ka liels prieks ir par paveikto un Ričarda atvērto sadarbību šajā laikā. Ričards patīkami pārsteidzis ar savām darba spējām pēdējā izglītības posmā. Viņa mērķtiecīgums ir flautas skanējuma un tehniskās spēles pamatā. No bikla izpildītāja kļuvis par pārliecinošu muzicētāju savam un savu tuvinieku priekam. Nezaudēt šo brīniško sajūtu un turpināt izjust flautas skanējuma burvību.
Līga Survila- Flautas spēles klase, pedagogs Alise Anna Alksne. Pedagogs novērtē kopā pavadīto laiku, strādājot ar Līgu ikdienā. Līgas darba spējas un  spēja apgūt daudzveidīgu, apjomīgu programu ir pārsteidzoša. Pateicoties viņas muzikalitātei, atvērtībai, pilnveidojies flautas skanējums, tehniskais izpildījums, kā arī vairojies prieks muzicēt. Novēlējums turpināt ļauties flautas skanējumam, pilnveidot sevi flautas spēlē un mērķtiecīgi doties tālāk…
Alma Pumpure– Vijoles klase, pedagogs Olga Miņina. Almu varētu raksturot ar vārdiem- ir visur…. Neraugoties uz to, ka Alma skolā apgūst arī mākslas gudrības, aktīvi muzicē ar saviem vecākiem, viņas vijoles spēles prasme izaugusi no tautas melodijas līdz klasiskam koncertam. Bagāts skanējuma tembrs, dinamikas nianses un frāžu lidojums ir Almas muzicēšanas pamatā un, neapstāties šo iemaņu  pilnveidošanā un izkopšanā arī turpmāk.
Loreta Mičule- Saksofona spēles klase, pedagogs Ziedonis Puķītis. Loreta mūzikas pasaulē ienākusi lēnām, kautrīgi. It kā sevi meklējot… Ceļā gadījies visādi, bet pārliecība turpināt apgūt  muzicēšanu nav zudusi. Un šobrīd durvis uz mūzikas pasauli ir atvērušās. Šajā laikā gūta pieredze gan solo, gan ansambļa spēlē noderēs arī turpmāk. Lai arī tikai sava prieka pēc. Bet, varbūt…
Linads Dubauskis- Saksofona spēles klase, pedagogs Ivo Jašs. Pedagogs par Linardu raksta sekojoši:”Mazliet psiholoģijas un mazliet filozofijas norāda uz cilvēka inteliģenci”, kādreiz teicis ievērojamais latviešu tenors Mariss Vētra. Gan psiholoģija, gan filozofija, abas piemīt Linardam, bez tām viņš nenāk uz stundu. Man bija tā iespēja jauno saksofonistu mācīt pēdējos divus no kopā sešiem mūzikas skolas gadiem, un ko es varu apliecināt, Linardam piemīt burvīgs smaids, ko var ieraudzīt tuvākie draugi, un pie tiem, ceru, piederu nu arī es! Lai arī nav uzvarēts daudzos instrumenta spēles konkursos, tad smaidu, godīgumu un filozofisku sirsnību es novēlu Linardam nezaudēt nekad!”

Austra Pumpure- Vizuāli plastiskā mākslas programma, Noslēguma darba vadītāja pedagogs Velga Klints.

Audzēkne ar mērķtiecīgu raksturu. Erudīta daudzās jomās, intereses plašas, daudzveidīgas. Seko jaunākajām tendencēm, interesē arī tehniskas lietas.Vienmēr ir savs viedoklis, savs skatījums par apkārt notiekošo. Domā un runā tieši.
Elizabete Kazāka- Vizuāli plastiskā mākslas programma, Noslēguma darba vadītāja pedagogs Velga Klints.
Aktīva un atraktīva audzēkne, prot uzņemties līderes lomu. Daudz radošu ideju, kuras mērķtiecīgi realizē. Tieša, enerģiska. Ilgi nedomā, rīkojas. Spēj pārliecināt līdzdarboties arī pārējos.

Alise Melle- Vizuāli plastiskā mākslas programma, Noslēguma darba vadītāja pedagogs Velga Klints.

Ikdienā klusa, akurāta.  Centīgi un apzinīgi veic uzdevumus. Draudzīga pret saviem vienaudžiem. Labsirdīga, neatsaka savu palīdzību, ja kādam tā nepieciešama. Vienmēr smaidīga. Klasē ienes mieru un nosvērtību.
Elizabete Aleksejeva- Vizuāli plastiskā mākslas programma, Noslēguma darba vadītāja pedagogs Velga Klints.
Elizabete atrod prieku visur… Ir aktīva runātāja un prot uzjautrināt arī citus. Vienmēr jautrā, nedaudz nebēdnīgā  noskaņojumā. Ir sabiedriska un draudzīga. Ar viņu ir patīkami kopā darboties, raisa pozitīvas emocijas.
Terēze Barkāne Vizuāli plastiskā mākslas programma, Noslēguma darba vadītāja pedagogs Inga Melne.
Pedagogs Terēzi raksturo kā apzinīgu, centīgu un mērķtiecīgu audzēkni. Pateicoties augstām darba spējām,  ir labi mācību rezultāti. Ļoti patīk zīmēt. Terēzes zīmējumi uzrunā ikvienu skatītāju.
Sintija Eva Zariņa- Vizuāli plastiskā mākslas programma, Noslēguma darba vadītāja pedagogs Inga Melne.
Sintiju pedagogs raksturo kā meiteni ar augstu atbildības sajūtu. Viņai droši var uzticēt pienākumus, būs izdarīts. Darbos centīga un pedantiska. Labi padodas tādi radošie darbi, kuros nepieciešams, smalkums, precizitāte un arī pacietība.
Tīna Dzerkale- Vizuāli plastiskā mākslas programma, Noslēguma darba vadītāja pedagogs Inga Melne.
Tīna ir draudzīga un vienmēr optimistiki noskaņota. Tas liek arī pārējiem aizmirsties un nedomāt par kaut ko neizdevušos. Mākslas pasaulē interesē viss. Īpaši,dekoratīvi gleznojumi. Tie arī pašai Tīnai padodas vislabāk.
Līva Lavrenova- Vizuāli plastiskā mākslas programma, Noslēguma darba vadītāja pedagogs Inga Melne.
Lai arī Līva ir klusa, nedaudz bikla, bet ar dziļu dzīves skatījumu. Darbojas centīgi, ar radošu pieeju. Mērķtiecīga. Pacietīgi izdara darbu līdz galam. Neierasti- bet īsta grafisko darbu meistare.
Veronika Smirnova- Vizuāli plastiskā mākslas programma, Noslēguma darba vadītāja pedagogs Inga Melne.Spēj nodibināt draudzīgas attiecības ar visiem, kuri atrodas Veronikas tuvumā. Apkārtējie zin, ka droši var jautāt pēc palīdzības. Veronika palīdzēs.Mākslā patīk darboties dažādās tehnikās, interesē daudzas lietas. Tomēr no visvairāk patīk gleznot, vērojot krāsu nianses un toņu rotaļas savos dabos.
Edgars Zirnītis- Vizuāli plastiskā mākslas programma, Noslēguma darba vadītāja pedagogs Velda Miziša.
Edgars neuzkrītoši vēro notiekošo, apdomādams, kā vislabāk veikt uzdevumu. Kluss, pats par sevi. Labprāt ieklausās pedagoga ieteikumos un padomos, tas viņu iedrošina radoši izpausties un pieņemt galīgo lēmumu.