2020./2021.m.g. izlaidums

3. un 4. jūnijā, ievērojot  valstī noteiktos drošības pasākumus, profesionālās ievirzes izglītības dokumentu saņēma 22 Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas absolventi. Vēlreiz mīļi sveicam absolventus un viņu ģimenes!